کلمات معـادل فارسی برخی واژه های  بیگانه که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوّب گردید :

ردیف

واژه   بیـگانه

معـادل  فارســی 

ردیف

واژه   بیـگانه

معـادل   فارســی

ردیف

واژه   بیـگانه

معادل   فارســی

1

آباژور

نـورتاب

44

بیوگـرافی

سرگذشت،زندگینامه،شرح حال

87

فانتـزی

تفننی

2

آبونه

مشـترک

45

پاراگـراف

بنـد

88

فایل

پرونجا

3

آپارتمان

کاشـانه

46

پارلـمان

مجلـس

89

فـرم

برگه

4

آتلیه

کارگاه

47

پرسـنل

کارکـنان

90

فریزر

یخ زن

5

آرشـیو

بایـگانی

48

پروژکـتور

نورافکن-فراتاب

91

فلاسـک

دما بان

6

آرم

نشـانه

49

پلمـپ

مهـر و موم

92

فلـش

پیکـانه

7

آسانسور

آسان بر(انسان) بالابر(بار)

50

پلی کپی

دسـتگاه تکثیر

93

فولکلور

فرهنگ مردم

8

آکادمـی

فرهنگستان

51

پمپاژ

تلمبه زنی

94

فیش

برگه

9

آلبـوم

جنگ

52

پور سانت

درصـد

95

فیلتر

پالایه-پایوران

10

آنتیـک

عتیـقه

53

تئـاتر

نمایـش

96

کابل

بافه

11

آیفـون

آوا بر

54

تئـوری

نظـریه

97

کابیـن

اتاقک

12

اپراتـور

کاربر

55

تراس

مهتابی- بهـارخواب

98

کاتالوگ

فهرست-کالانما-کارنما

13

اپوزیسیون

گروه مخالف

56

تست

آزمـون

99

کادر

پیرابند

14

اتوبان

بزرگـراه

57

تکنولوژی

فن آوری

100

کارتابل

کارپوشه

15

اتوبیوگرافی

سرگذشت شرح حال خود

58

تکنسـین

فن ورز

101

کامپیـوتر

رایانه

16

اتوماتیـک

خودکار- خود به خود

59

تکنیک

فن

102

کاور

پوشن

17

اتیکـت

بهـا نما

60

تله تکست

پیـام نما

103

کپسـول

استوانک

18

ادیت

ویرایش

61

تیـراژ

شـمار- شمارگان

104

کپـی

رونوشت- روگرفت

19

ارگانیزاسیون

سـازمان

62

جکـوزی

آبزن

105

کپی رایت

حق نشر

20

اسـانس

عطـر مایه

63

حق التحقیق

پژوهـانه

106

کریستال

بلوره

21

اسـپری

افشـانه

64

حق التدریس

آمـوزانه

107

کلاسـه

رده- طبقه

22

اسـتامپ

جوهـر گین

65

دکـور

آرایه

108

کمپـوت

خوشاب

23

اسـکورت

همـروان

66

دکوراسیون

000آرایی-آرایش-آرایه گری

109

کوپن

کالا برگ

24

اف اف

در باز کن

67

دسپینگ

بازار شـکنی

110

گارانـتی

ضمانت-تضمین

25

اکـیپ

گروه مجهـز

68

دوپیـنگ

زور افـزایی

111

گارد

پاس گان

26

اندیـکاتور

نامـه نـما

69

رتوش

پرداخـت

112

لژ

جایگاه

27

انسـتیتو

موسـسه

70

زونکـن

پروندان

113

لوسـتر

نور افشان

28

انیـمیشن

پویا نمـایی

71

ژتون

بهـا مهـر

114

لوکـس

تجملی

29

اولتیمـاتوم

اتمام حجت- زنهاره

72

سـری

رشته- سلسله-مجموعه

115

لیست

فهرست-سیاهه-صورت

30

ایمـیل

پیام نـگار

73

سـریال

زنجیـره

116

مارگارین

کره نباتی

31

ایندکـس

نمـایه

74

سـمبل

نماد- رمز

117

ماکت

نمونک

32

بادی گـارد

جان پاس

75

سندیکا

اتحـادیه

118

مانیفست

بیانیه

33

بارکـد

رمزیـنه

76

سنسور

حس گر

119

مایکروویو (اجاق )

تنـد پز

34

بارم

شمارک

77

سوبسیـد

یارانه

120

مکانیزه

ماشینی

35

باند

نوار

78

سوژه

موضـوع

121

موکت

فرشینه

36

بروشـور

دفتـرک

79

سوییت

سـراچه

122

میکروفون

صـدابر

37

بلـوار

چارباغ

80

سیفون

آب شویه

123

میکرو

ریز

38

بن

بها برگ

81

سینک

ظرف شویی

124

میکـسر

هم زن

39

بورس

بها بازار

82

شارژ

هزینه سرانه خدمات

125

ویلچـر

چرخک

40

بوفه

چینی جا

83

شیفت

نوبـت

126

هارمونی

هماهنگی

41

بوکس

مشت زنی

84

فاز

گام

127

* بالکن

ایوانک-ایوانگاه

42

بولتن

خبـرنامه

85

فاکتـور

برگ خرید-صورت حساب

128

* کنسانتره

افشرده

43

بیلان

ترازنامه

86

فاکـس

دورنـگار

129

* تاکسی درمی

آکنده-آکنده سازی

 


Oben    Home      Kontakt